ข่าวทั้งหมด

31 มกราคม 2557 แจ้งกำหนดการขึ้นทะเบียนนักกีฬา กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 43 จ.นครราชสีมา แจ้งกำหนดการขึ้นทะเบียนนักกีฬา สังกัดสมาคมกีฬาจังหวัด กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 43 จ.นครราชสีมา
28 มกราคม 2557 ประกาศ แก้ไขผลยิงปืนประเภทปืนสั้นอัดลม ในกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 30 จ.ศรีสะเกษ แก้ไขผลยิงปืนประเภทปืนสั้นอัดลมในกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 30 จ.ศรีสะเกษ
17 ธันวาคม 2556 ประกาศ แก้ไขระเบียบกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 42 จ.สุพรรณบุรีเกมส์ ประกาศ แก้ไขระเบียบกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 42 จ.สุพรรณบุรีเกมส์ ชนิดกีฬาขี่ม้า
13 ธันวาคม 2556 ประกาศรายชื่อนักกีฬายิงปืนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 30 จ.ศรีสะเ...
13 ธันวาคม 2556 เรื่อง แจ้งขยายเวลาในการคีย์ข้อมูลเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 32 (พ.ศ.2557) "ศรีส... เรื่อง แจ้งขยายเวลาในการคีย์ข้อมูลเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 32 (พ.ศ.2557) "ศรีสุพรรณบุรีเกมส์" จังหวัดสุพรรณบุรี ในชนิดกีฬา "กรีฑา" ตั้งแต่วันที่ 13-17 ธันวาคม 2556 ภายในเวลาราชกา...