กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ Sports Authority of Thailand การกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรหลักในการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศและกีฬาเพื่อการอาชีพ

ค้นหา :


  1. ราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (ร.ย.ส.ท)
  1. สมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
  1. สมาคมกอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย (สกอท.)
  1. สมาคมกีฬาแข่งรถจักรยานยนต์แห่งประเทศไทย (สกจท)
  1. สมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สกอท.)
  1. สมาคมกีฬาเนตบอลสมัครเล่นแห่งประเทศไทย (ส.น.ท.)
  1. สมาคมกีฬาปีนหน้าผาแห่งประเทศไทย
  1. สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย (สพท.)
  1. สมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย (สมท.)
  1. สมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สยท.)
  1. สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย
  1. สมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทย (สฮนท.)
  1. สมาคมขี่ม้าแห่งประเทศไทย (สมท.)
  1. สมาคมคริกเกตแห่งประเทศไทย (สคท.)
  1. สมาคมจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สจท.)
  1. สมาคมซอฟท์เทนนิสแห่งประเทศไทย (สซทท.)
  1. สมาคมตะกร้อแห่งประเทศไทย (สตท.)
  1. สมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)
  1. สมาคมบริดจ์แห่งประเทศไทย (สบท.)
  1. สมาคมเบสบอลสมัครเล่นแห่งประเทศไทย (สบท.)
  1. สมาคมโบว์ลิ่งแห่งประเทศไทย (บลท.)
  1. สมาคมเปตองแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สปท.)
  1. สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ส.ฟ.ท.)
  1. สมาคมมวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร (สมทท.)
  1. สมาคมมวยปล้ำแห่งประเทศไทย (สปสท.)
  1. สมาคมยกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย (สนท.)
  1. สมาคมยิมนาสติกแห่งประเทศไทย (ส.ย.ท.)
  1. สมาคมยูยิตสูแห่งประเทศไทย
  1. สมาคมเรือพายแห่งประเทศไทย (ส.ร.พ.ท.)
  1. สมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย (ส.ว.ท.)
  1. สมาคมวินด์เซิร์ฟแห่งประเทศไทย (ส.ว.ท.)
  1. สมาคมวู้ดบอลแห่งประเทศไทย
  1. สมาคมหมากรุกสากลแห่งประเทศไทย
  1. สมาคมแฮนด์บอลแห่งประเทศไทย (สฮท.)
  1. ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
  1. สมาคมกอล์ฟแห่งประเทศไทย (สกท.)
  1. สมาคมกาบัดดี้แห่งประเทศไทย (สกบ.)
  1. สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ส.ก.พ.ท.)
  1. สมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทย (ส.ก.บ.ท.)
  1. สมาคมกีฬาผู้เปลี่ยนอวัยวะแห่งประเทศไทย (สกปวท)
  1. สมาคมกีฬาฟิกเกอร์และสปีดสเก็ตติ้งแห่งประเทศไทย
  1. สมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทย (ส.ธ.ท.)
  1. สมาคมกีฬาลีลาศแห่งประเทศไทย (สลท.)
  1. สมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทย
  1. สมาคมขี่ม้าโปโลแห่งประเทศไทย (ส.ม.ป.)
  1. สมาคมแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ส.ข.ร.ท.)
  1. สมาคมคาราเต้แห่งประเทศไทย (สคท.)
  1. สมาคมเจ็ตสกีแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
  1. สมาคมซอฟท์บอลสมัครเล่นแห่งประเทศไทย (สซ.สท.)
  1. สมาคมไตรกีฬาแห่งประเทศไทย (สตท.)
  1. สมาคมเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย (สททท.)
  1. สมาคมบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สบท.)
  1. สมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
  1. สมาคมปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย (สปสท.)
  1. สมาคมฟันดาบสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ (ส.ฟ.ท.)
  1. สมาคมฟุตวอลเลย์แห่งประเทศไทย
  1. สมาคมมวยไทยแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
  1. สมาคมมวยสากลสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สม.สท.)
  1. สมาคมยิงเป้าบินแห่งประเทศไทย (ปบ.)
  1. สมาคมยูโดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สยท.)
  1. สมาคมรักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมถ์ (สรท.)
  1. สมาคมลอนโบวล์สแห่งประเทศไทย (ส.ล.บ.)
  1. สมาคมว่ายน้ำแห่งประเทศไทย (ส.ว.ท.)
  1. สมาคมวูซูแห่งประเทศไทย (ส.พ.ว.)
  1. สมาคมสควอชแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สคส.)
  1. สมาคมฮอกกี้แห่งประเทศไทย (ส.ฮ.ท.)
  1. สมาคมคูราชแห่งประเทศไทย
  1. สมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธแห่งประเทศไทย
  1. สมาคมกีฬาไทยแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ส.ก.ท.)
  1. สมาคมดำน้ำ ทีดีเอ แห่งประเทศไทย
  1. สมาคมยิงเป้าบินแห่งประเทศไทย (สปบ.)
  1. สมาคมชักกะเย่อแห่งประเทศไทย
  1. สมาคมหมากรุกเซี่ยงฉีแห่งประเทศไทย
  1. สมาคมกีฬาไทยแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์